فوق برنامه

فعالیت های فوق برنامه :  به مجموعه فعالیت های تکمیـلی اطـلاق می گردد که در طول و عرض برنامه درسی با هدف تقویت و غنی سازی یاد گیری و تکمیل و تعمیق اهداف برنامه درسی صورت می پذیرد و دامنه آن از داخل کلاس تا خارج از کلاس را در برمی گیرد .به عبارت دیگر ،فعالیتی است که به منظور حفظ انگیزه وایجاد چالش  در دانش آموزان طراحی می شود.

دبستان راه نو در سال تحصیلی آنلاین هم کلاس های فوق برنامه مختلفی را بصورت آنلاین برگزار نمود. که در این بخش چند ویدیو ازاین کلاس ها برای بازدید شما بزرگواران به نمایش گذاشته شده است.