پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی دخترانه راه نو

پیش دبستان و دبستان هوشمند غیردولتی دخترانه راه نو

مدرسه هوشمند چیست؟

مدرسه هوشمند مدرسه ای است که که کنترل و مدیریت آن بر اساس تکنولوژی کامپیوتر بوده و سیستم ارزیابی به کار رفته در آن هوشمند طراحی شده است.

دانش آموزان در این چنین مدارسی علاوه بر نقش یادگیرنده ، نقش فرا یادگیری نیز دارند. در این چنین مدارسی دانش آموزان اجازه دارند مرتبط با منابع درسی خود پا را فراتر گذاشته و چیزهایی را بیاموزند که بسیار فراتر از دروس سنتی می باشد. در مدرسه هوشمند ، تاکید نظام اموزشی بیشتر دانش آموز محور می باشد و دانش آموزان می توانند در هر مبحثی از دروس وارد شده و نقش یک پژوهشگر را ایفا نمایند. بطور کلی می توان گفت یکی از ویژگی های یک مدرسه خوب می تواند مقدار هوشمندی آن باشد.

برنامه آموزشی

برنامه آموزشی مدرسه هوشمند به شکلی طراحی شده که دانش آموزان بتوانند به پیشرفت آموزشی مد نظر طی دوره ای خاص دست یابند. همچنین دانش آموزان می توانند دانش، مهارت، ارزش ها و اصول مد نظر و استفاده صحیح از کاربرهای زبانی متناسب با برنامه آموزشی را همراه و همگام با یکدیگر فرا بگیرند. نتایج آموزشی که در مدت زمان مشخصی باید به آن دست یابیم در برنامه آموزشی مدارس هوشمند طوری گنجانده شده که تمام دانش آموزان در یک سطح و همگام با یکدیگر پیش می روند. پروسه یادگیری در مدارس هوشمند شامل اهدافی چون یادگیری فعالانه و پویا است که در آن یادگیرنده معنای یادگیری را خودش می سازد.

ارزیابی تحصیلی

ارزیابی در مدارس هوشمند به صورت کلی در نظر گرفته شده است چرا که باید دستیابی، آمادگی، پیشرفت و نگرش را به صورت یک بسته کامل در نظر گرفت. دستیابی به معنای رسیدن به نتیجه دلخواه در امر آموزش است و به ما نشان می دهد که آیا دانش آموز آمادگی ورود به مرحله بعدی را دارد یا نه. آمادگی به معنای داشتن تجربیات مختلف در زمینه مطالب آموزش داده شده است. پیشرفت به معنای گامی به جلو برداشتن برای رسیدن به اهداف آموزشی مورد نظر است. ضعف و قوت های دانش آموزان نیز باید در این مرحله مورد بررسی قرار گیرد. ارزیابی تحصیلی در مدارس هوشمند بسیار متفاوت از مدارس معمولی است چرا که در این مدارس با بهره گیری از تجهیزات مدارس هوشمند مثل اسمارت برد و دیتا پروژکتور با استفاده از شبکه آنلاین اینترنت شیوه های آموزشی نیز بسیار متفاوت و دگرگون شده است.

مطالب آموزشی

استراتژی های جدید آموزشی در مدارس هوشمند به طور کامل با مطالب آموزشی با کیفیت ساپورت می شود. با بهره گیری از تکنولوژی های به روز مثل وایت برد هوشمند، معلمان مدارس هوشمند توانایی ارائه مطالب جدید و به روزی را دارند که در مدارس معمولی نمی توان از آنها بهره گرفت. با استفاده از پروژکتورها می توان مطالب بسیار با کیفیت را برای دانش آموزان ارائه کرد.