رتبه اول مسابقات مصباح الهدی

موفقیت تصادفی نیست

کسب رتبه اول در مسابقات مصباح الهدی را به دانش آموز عزیز راه نویی تبریک عرض مینماییم. 

هر نویی راه نو نمیشه

هیچ نویی راه نو نمیشه

گزارش تصویری