شروع سال تحصیلی1400

دبستان راه نو با تلفیق آموزش حضوری و مجازی ، سال تحصیلی جدید را آغاز نموده است.

گزارش تصویری