معلمان نمونه

منتخبین استانی جشنواره ریاضی و معلم پژوهنده خانم ها معصومه خزائی و سمیه اسحق پور

معلمان پرتلاش راه نو بار دیگر افتخار آفرینی کردند.

گزارش تصویری