مسابقات فرهنگی- هنری

درخشش دانش آموزان دبستان راه نو در مسابقات فرهنگی- هنری با کسب رتبه اول 

گزارش تصویری