حضور آتش نشانان به مناسب روز آتش نشان و ایمنی در دبستان راه نو

پیش دبستان و دبستان راه نو  به منظور بالا بردن دانسته های دانش آموزان دررابطه با امور اولیه و لازم آتش نشانی و ایمنی ، ازآتش نشانان دعوت بعمل آورد. در این مراسم نکات ایمنی و لازم از قبیل ( استفاده درست و به جا از کپسول آتش نشانی و… ) به دانش آموزان داده شد.

رعایت نکات ایمنی در محیط های آموزشی مهم است و دانش‌آموزان در مدارس آموزش‌ها و نکات ایمنی مورد نیاز را برای پیشگیری از وقوع حوادث دریافت می کنند. در حقیقت دانش آموزان بهترین قشر برای انتقال آموزش های ایمنی و فرهنگی به سایر اعضای خانواده و دوستان خود هستند.
آموزش نکات ایمنی و اطفا حریق به دانش‌آموزان در مدارس افزایش آگاهی دانش‌آموزان با آموزش‌های اولیه ایمنی را به همراه دارد و آنها با مقدمات مبانی حریق، کار عملی و شیوه استفاده از کپسول‌های اطفای حریق و تجهیزات اطفا حریق آشنا می‌شوند و همین آموزش ها خطرات را کاهش می دهد.

گزارش تصویری