روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند   با شعار "فرصت های برابر برای تمام سنین"

در این مراسم گرم و صمیمی از نمایشنامه ای شاد جهت آموزش دانش آموزان در زمینه های احترام به سالمندان، مراقبت های دوره ای در سالمندان،پیام های سلامت از جمله غذای کم نمک و کم چرب،قصه گویی و ...اوقات خوشی را در کنار دانش آموزان عزیز سپری نمودیم.

هدف این برنامه ها آموزش تکریم سالمندان به کودکان بوده که با همکاری سرکار خانم حسن زاده از مربیان توانمند دبستان راه نو انجام پذیرفت.

گزارش تصویری