ریاضیات کانگورو

کسب دیپلم افتخار در دوازدهمین جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو  توسط دانش آموز هلیا محمدی