مدیر نمونه استان

سرکار خانم مهناز قاسم زاده مدیر و موسس دبستان راه نو به عنوان مدیر نمونه استان مازندران انتخاب گردید.

گزارش تصویری