مدیر نمونه شهرستان نوشهر

دبستان راه نو در سال 97 مفختر به انتخاب مدیر نمونه شهرستانی گردید. موفقیت و تلقی شدن به عنوان مدیری راه بلد کار ساده ای نیست و با ریز بینی و توجه به نکات مختلف است که پازل مدیریت یک مدیر کامل  می شود و کارها سامان می یابد.