برگزاری جشن عاطفه ها

امسال نیز همانند سال های گذشته مراسم جشن عاطفه ها  در دبستان راه نو با هدف تقسیم شادی ها و جایگزین کردن لبخند به جای اشک های دانش آموزان نیازمند برگزار گردید  .

دانش آموزان عزیز ما نیز در این امر خیر با شور و شوقی مضاعف شرکت نموده و به دوستان خود کمک کردند .

گزارش تصویری