ریاضیات کانگورو

 

کسب دیپلم افتخار در دوازدهمین جشنواره بین المللی ریاضیات کانگورو توسط  دانش آموزان ترلان جعفر پور