آموزش مجازی

در  آموزش الکترونیکی (مجازی) ابزارهای دیداری و چند رسانه ای پایه و اساس فرایند یاد دهی ویادگیری می باشند برای استفاده از این محیط های جدید آموزشی لازم است فرا گیرنده چندین سواد (سواد شنیداری ، دیداری ، سواد فناوری ، سواد رایانه ای و سواد عادی)داشته باشد .

خوشبختانه آموزگاران توانمند  دبستان راه نو توانستند در ایام تعطیلی مدارس به دلیل شیوع ویروس کرونا آموزش مجازی را به نحو عالی پیش ببرند وبازخوردهای خوبی از سوی اولیا  دریافت نمایند.